نمایش یک نتیجه

پمپ های دو پروانه بشقابی 2CV

توانایی کار مداوم و بدون توقف، قابلیت پمپاژ آب از چاه و مخازن کم عمق، راندمان بالا، عملکرد کم صدا، هزینه پایین تعمیرات و نگه داری